Aleksij Kraljič

Aleksij Kraljič

Aug
22
2023

Empirically determining slice acquisition order of Philips Achieva MultiBand BOLD sequences

... in which the order of slices in different multiband sequences is deduced using a silly but informative experiment.

10 min read
May
08
2023

QuNex—Quantitative Neuroimaging Environment & Toolbox

V sodelovanju z Anticevic Lab, Yale School of Medicine, smo razvili programsko okolje Quantitative Neuroimaging Environment & Toolbox (QuNex). Okolje združuje več paketov v prilagodljiv in razširljiv okvir za organizacijo, predobdelavo, zagotavljanje kakovosti in analizo podatkov iz širokega nabora nevroslikovnih metod. Podroben opis je na voljo v nedavno objavljenem članku v

1 min read
May
08
2023

QuNex—Quantitative Neuroimaging Environment & Toolbox

In collaboration with the Anticevic Lab at Yale School of Medicine, we have developed the Quantitative Neuroimaging Environment & Toolbox (QuNex). This toolbox integrates several packages to support a flexible and extensible framework for data organization, preprocessing, quality assurance, and various analyses across neuroimaging modalities. A detailed description of the toolbox

1 min read
Nov
28
2022

Nov članek na temo odstranjevanja MR artefaktov iz EEG meritev

Objavili smo nov članek v reviji Frontiers in Neuroimaging. V članku smo analizirali učinkovitost različnih pristopov za odstranjevanje artefaktov iz EEG meritev, ki so bile sočasno zajete s fMR. Statistična analiza je temeljila na hierarhičnem Bayesovem modeliranju. Članek je dostopen na spletnih straneh Frontiers in Neuroimaging.

1 min read
Nov
28
2022

New paper on the MR-induced EEG artifact reduction

A new paper from our lab was recently published in Frontiers in Neuroimaging titled "Evaluation and comparison of most prevalent artifact reduction methods for EEG acquired simultaneously with fMRI". An in-depth evaluation of the most common approaches to MR-induced EEG artifact reduction utilizing Bayesian hierarchical probabilistic modeling. The paper is

1 min read
Sep
26
2022

Tutorial: Finding and Assigning Peaks in Task-Related fMRI Analysis using Qunex

Brain activity data inferred from functional MR images (fMRI) are stored in a huge voxel space when acquired, resulting in heavy computational operations and cumbersome data analysis, if no other data reduction approaches are applied. The first common approach to data reduction is to project cortical brain activity onto a

Aleksij Kraljič

Raziskovalec, doktorski študent, tel.: +386 1 241 1174, email: aleksij.kraljic@ff.uni-lj.si

Aleksij Kraljič

Researcher, PhD Student, Phone: +386 1 241 1174, email: aleksij.kraljic@ff.uni-lj.si