Nov članek na temo odstranjevanja MR artefaktov iz EEG meritev

Nov članek na temo odstranjevanja MR artefaktov iz EEG meritev

Objavili smo nov članek v reviji Frontiers in Neuroimaging. V članku smo analizirali učinkovitost različnih pristopov za odstranjevanje artefaktov iz EEG meritev, ki so bile sočasno zajete s fMR. Statistična analiza je temeljila na hierarhičnem Bayesovem modeliranju.

Članek je dostopen na spletnih straneh Frontiers in Neuroimaging.