Longitudinal study of Alzheimer’s Disease (AD) risk and resilience factors in the Human Connectome Project (HCP) in Aging Cohort

Longitudinal study of Alzheimer’s Disease (AD) risk and resilience factors in the Human Connectome Project (HCP) in Aging Cohort

NIH, v teku (30.9.2021-31.8.2026), vodja pri WUSTL Beau Ances, vodja v Ljubljani Grega Repovš

Status: v teku
Vodja pri Washington University in Saint Louis: Beau Ances
Vodja na Univerzi v Ljubljani: Grega Repovš
Trajanje: 30.9.2021 - 31.8.2026

Pregled

Projekt sledi naporom Projekta človeškega konektoma (Human Connectome Project, HCP) pri razvoju zajema, analize in deljenja nevroslikovnih podatkov, ki je omogočil uspeh izvornega HCP projekta Mladi odrasli (Young Adult HCP; HCP-YA) ter sledečih HCP projektov Ravoj in Staranje (Development and Aging; HCP-D in HCP-A), in projektov Konektomi povezani s človeškimi boleznimi (Connectomes Related to Human Disease, CRHD). Projekt bo nudil informacijske in analitične storitve za podporo presečnih in longitudinalnih analiz zbranih podatkov. Cilji projekta so (i) arhiviranje, priprava, analiza in deljenje podatkov preko Podatkovnega arhiva Nacionalnega inštututa za duševno zdravje ZDA (National institute for mental health Data Archive, NDA), (ii) razvoj in vzdrževanje orodij za pripravo in analizo podakov, vključno z longitudinalnimi orodji, za izdelavo večmodalnih slikovnih fenotipov za vse projekte, (iii) izvedba nadzora kvalitete in analize podatkov ter (iv) razvoj in analiza statističnih modelov v skladu s specifičnimi hipotezami projektov.

MBLab se je projektu pridružil kot član konzorcija z nalogo podpore razvoja orodij za analizo nevroslikovnih podatkov in njihove integracije v QuNex.