Connectome Coordination Facility II

Connectome Coordination Facility II

NIH 1R24 MH122820-01, v teku (1.4.2021-31.1.2023) vodji Daniel Marcus, David Van Essen, vodja v Ljubljani Grega Repovš

Status: v teku
Vodja pri Washington University in Saint Louis: Daniel Marcus
Vodja na Univerzi v Ljubljani: Grega Repovš
Trajanje: 1.4.2021 - 31.1.2023

Pregled

MBLab se je projektu skupaj s sodelavci iz N3 ekipe na Univerzi Yale pridružil kot podizvajalec z namenom razvoja QuNex za podporo Projekta človeškega konektoma (Human Connectome Project, HCP) za uporabo HCP pipelines v okviru QuNex Docker in Singularity kontejnerjev. QuNex implementacija HCP pipelines bo uporabljena za procesiranje podatkov Koordinacijske podpore za konektom (Connectome Coordination Facility, CCF) za projekte Staranje (Lifespan Aging), Razvoj (Lifespan Development) in Konektomi vezani na človeške bolezni (Connectomes Related to Human Disease, CRHD). MBLab sodeluje neposredno z znanstveno ekipo CCF pri razvoju orodij za procesiranje možganskih slik, ki jih uporablja CCF in razvoju podpore zanje v okviru QuNex.