Objava knjige The Cambridge Handbook of Working Memory and Language

Objava knjige The Cambridge Handbook of Working Memory and Language

Pred kratkim je v okviru založbe Cambridge University Press izšla knjiga The Cambridge Handbook of Working Memory and Language, v kateri so Nina Purg, Anka Slana Ozimič in Grega Repovš prispevali sedmo poglavje z naslovom The Cognitive Neuroscience of Working Memory and Language. Knjiga je rezultat sodelovanja številnih uveljavljenih akademikov in znanstvenikov s celega sveta, ki delujejo na področju delovnega spomina in jezika.

Knjiga podaja pregled najnovejših raziskav o vlogi delovnega spomina pri učenju jezika, obdelavi in shrambi jezikovnih informacij ter motnjah jezikovnih sposobnosti. Po uvodnem poglavju pod avtorstvom Alan Baddeleya, pionirja na področju delovnega spomina, knjiga naslavlja specifične teme, ki pokrivajo širše tematske sklope o povezavi delovnega spomina in jezika v teoretičnih modelih in meritvah, v razumevanju in tvorjenju prvega jezika, v mehanizmih dvojezičnega procesiranja ter nazadnje v jezikovnih motnjah in povezanih zdravstvenih intervencijah.

Knjiga je na voljo v tiskani in elektronski obliki. Dodatne informacije si lahko preberete na spletni strani založbe Cambridge University Press.