Nina Purg

Nina Purg

May
18
2022

Nov članek na temo fenomenologije vidno-prostorskega delovnega spomina

Objavili smo članek v Frontiers in Psychology z naslovom "What Individuals Experience During Visuo-Spatial Working Memory Task Performance: An Exploratory Phenomenological Study". Članek je dostopen na spletnih straneh Frontiers in Psychology.

1 min read
May
18
2022

New paper on the phenomenology of visuo-spatial working memory

Our paper "What Individuals Experience During Visuo-Spatial Working Memory Task Performance: An Exploratory Phenomenological Study" has been published in Frontiers in Psychology. The paper is available online at the Frontiers in Psychology website.

1 min read
Apr
20
2022

New paper on spatial working memory strategies

We recently published a paper in Frontiers in Human Neuroscience titled "Neural Evidence for Different Types of Position Coding Strategies in Spatial Working Memory" related to the fMRI study, where we investigated different position coding strategies used during spatial working memory. The paper is available online at the Frontiers in

1 min read
Apr
20
2022

Nov članek na temo strategij prostorskega delovnega spomina

Nedavno smo objavili članek v Frontiers in Human Neuroscience z naslovom "Neural Evidence for Different Types of Position Coding Strategies in Spatial Working Memory" v povezavi s fMR raziskavo, kjer smo preučevali različne strategije kodiranja položaja, ki se uporabljajo med prostorskim delovnim spominom. Članek je dostopen na spletnih straneh Frontiers

1 min read
Feb
09
2022

An original cognitive control task

In the paper "Cognitive Control Challenge Task Across the Lifespan", published in  Frontiers in Psychology, we present an original behavioral task to study stable and flexible cognitive control. The paper is available online at the Frontiers in Psychology website.

1 min read
Feb
09
2022

Originalna preizkušnja kognitivnega nadzora

V članku "Cognitive Control Challenge Task Across the Lifespan", ki je objavljen v Frontiers in Psychology, predstavljamo originalno vedenjsko preizkušnjo za preučevanje stabilnega in fleksibilnega kognitivnega nadzora. Članek je dostopen na spletnih straneh Frontiers in Psychology.

1 min read
Dec
19
2021

Možgani med mirovanjem

Naši možgani nikoli zares ne mirujejo. Tudi kadar je naša naloga mirovati in počitvati se naš um in možgani hitro zapolnijo z mislimi, slikami, spomini in načrti. V tej študiji nas zanima, kaj naši možgani in um počno, ko "mirujemo". Če se odločite za sodelovanje v študiji, vas bomo prosili,

Dec
19
2021

Our brain on rest

Our brain is never really at rest. Even when we are asked to sit or lay still and rest, our mind quickly fills with with thought, images, reflections. In this study we are interested, what your mind and brain does while "resting". If you decide to participate in this study,

Dec
19
2021

Working memory strategies

We are inviting young adults (18 to 25 years) to particpate in a study of working memory. The aim of the study is to understand how humans maintain different kinds of information in working memory. If you take part in the study, you will be asked to perform tasks in

Dec
19
2021

Strategije delovnega spomina

K sodelovanju vabimo mlajše odrasle (18 do 25 let), ki jih zanima udeležba v študiji delovnega spomina. Namen študije je preučiti, kako v delovnem spominu hranimo informacije različnih vrst. Če se boste udeležili raziskave, bo vaša naloga izvedba nalog v katerih si bo treba v več poskusih za kratek čas