Nina Purg

Nina Purg

Dec
19
2021

Možgani med mirovanjem

Naši možgani nikoli zares ne mirujejo. Tudi kadar je naša naloga mirovati in počitvati se naš um in možgani hitro zapolnijo z mislimi, slikami, spomini in načrti. V tej študiji nas zanima, kaj naši možgani in um počno, ko "mirujemo". Če se odločite za sodelovanje v študiji, vas bomo prosili,

Dec
19
2021

Our brain on rest

Our brain is never really at rest. Even when we are asked to sit or lay still and rest, our mind quickly fills with with thought, images, reflections. In this study we are interested, what your mind and brain does while "resting". If you decide to participate in this study,

Dec
19
2021

Working memory strategies

We are inviting young adults (18 to 25 years) to particpate in a study of working memory. The aim of the study is to understand how humans maintain different kinds of information in working memory. If you take part in the study, you will be asked to perform tasks in

Dec
19
2021

Strategije delovnega spomina

K sodelovanju vabimo mlajše odrasle (18 do 25 let), ki jih zanima udeležba v študiji delovnega spomina. Namen študije je preučiti, kako v delovnem spominu hranimo informacije različnih vrst. Če se boste udeležili raziskave, bo vaša naloga izvedba nalog v katerih si bo treba v več poskusih za kratek čas

Nina Purg

Mlada raziskovalka, asistentka za kognitivno znanost, tel.: +386 1 241 1174, email: nina.purg@ff.uni-lj.si

Nina Purg

Young Researcher, Teaching Assistant of Cognitive Science, phone: +386 1 241 1174, email: nina.purg@ff.uni-lj.si