Nina Purg

Nina Purg

Nov
08
2023

The mental representation of space: Forms and mechanisms of short-term encoding and maintenance of spatial information

ARIS Z5-50177, in progress (01.10.2023 - 30.09.2025), PI dr. Nina Purg Status: in progress Primary investigator: dr. Nina Purg Duration: 01.10.2023 - 30.09.2025 Basic information on Sicris. Abstract Spatial information is an important part of our perception and interaction with the surrounding

Nov
08
2023

Mentalna predstava prostora: Oblike in mehanizmi kratkoročnega beleženja in vzdrževanja prostorskih informacij

ARIS Z5-50177, v teku (01.10.2023 - 30.09.2025), vodja dr. Nina Purg Status: v teku Vodja: dr. Nina Purg Trajanje: 01.10.2023 - 30.09.2025 Temeljni podatki na Sicris strani. Povzetek Prostorske informacije predstavljajo pomemben del našega zaznavanja in interakcije s svetom okrog nas. Sposobnost

May
18
2023

Grega Repovš on the therapeutic effects of psychedelics

In an article in N1 Slovenia, you can read about research on the therapeutic effects of psychedelics in the treatment of mental disorders. One of the interviewees in the article is the head of our lab, Prof. Dr. Grega Repovš.

1 min read
May
18
2023

Grega Repovš o terapevtskih učinkih psihedelikov

V prispevku v N1 Slovenija si lahko preberete o raziskovanju terapevtskih učinkov psihedelikov v zdravljenu duševnih motenj. Med sogovorniki v prispevku je tudi vodja našega laboratorija, prof. dr. Grega Repovš.

1 min read
Feb
01
2023

Nina Purg je sodelovala na okrogli mizi o spanju in sanjah

V sredo, 1.2.2023, je potekala Alumniteka na temo, 𝗸𝗮𝗸𝗼 𝘀𝗽𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗮𝗻𝗷𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗷𝘂𝗱𝗷𝗲 𝘁𝗲𝗿 𝗸𝗮𝗸𝗼 𝘇̌𝗶𝘃𝗮𝗹𝗶. Na okrogli mizi je sodelovala tudi članica laboratorija 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁. 𝗱𝗿. 𝗡𝗶𝗻𝗮 𝗣𝘂𝗿𝗴. Audio posnetek celotnega pogovora je dostopen na Spotify. Vabljeni k poslušanju!

1 min read
Dec
06
2022

R package for the construction and evaluation of linear models for the analysis of task-related fMRI data

We published a paper in Frontiers in Neuroimaging with a title autohrf-an R package for generating data-informed event models for general linear modeling of task-based fMRI data. The paper presents an original package for the R programming language that allows the evaluation of linear models and the automatic calculation of

1 min read
Dec
06
2022

R paket za pripravo in evalvacijo linearnih modelov pri analizi fMR podatkov med izvedbo kognitivnih nalog

V Frontiers in Neuroimaging smo objavili članek z naslovom autohrf-an R package for generating data-informed event models for general linear modeling of task-based fMRI data. Članek predstavlja izviren paket orodij za programski jezik R, ki omogoča evalvacijo linearnih modelov in avtomatični izračun prediktorjev v modelu na podlagi izmerjenih fMR podatkov.

1 min read
Nov
24
2022

Grega Repovš o naših refleksih v oddaji Ugriznimo znanost

Vodja laboratorija, prof. dr. Grega Repovš, ja nastopil v oddaji Ugriznimo znanost na RTVSLO ter pojasnil namen in delovanje naših refleksov. Celoten posnetek oddaje je dostopen v spletnem arhivu RTVSLO. Vabljeni k ogledu!‌ ‌

1 min read
Nov
14
2022

Pregledni članek na temo globokega učenja v analizi nevroslikovnih podatkov

V Frontiers in Neuroimaging je izšel članek z naslovom Deep learning in neuroimaging data analysis: Applications, challenges, and solutions pod avtorstvom Leva Kiara Avberška in Grege Repovša. Članek podaja pregled uporabe globokega učenja kot oblike strojnega učenja v analizi nevroslikovnih podatkov. Članek je dostopen na spletni strani revije Frontiers in

1 min read
Nov
14
2022

A review paper on deep learning in neuroimaging data analysis

The paper entitled Deep learning in neuroimaging data analysis: Applications, challenges, and solutions by Lev Kiar Avberšek and Grega Repovš has been published in Frontiers in Neuroimaging. The paper provides an overview of the use of deep learning as a form of machine learning in the analysis of neuroimaging data.

1 min read