Pregledni članek na temo globokega učenja v analizi nevroslikovnih podatkov

Pregledni članek na temo globokega učenja v analizi nevroslikovnih podatkov

V Frontiers in Neuroimaging je izšel članek z naslovom Deep learning in neuroimaging data analysis: Applications, challenges, and solutions pod avtorstvom Leva Kiara Avberška in Grege Repovša. Članek podaja pregled uporabe globokega učenja kot oblike strojnega učenja v analizi nevroslikovnih podatkov.

Članek je dostopen na spletni strani revije Frontiers in Neuroimaging.