Laboratoriju se je pridružila Lara Oblak

Laboratoriju se je pridružila Lara Oblak

Članom Laboratorija za kognitivno nevroznanost se je pridružila nova mlada raziskovalka, Lara Oblak.

Lara Oblak je z delom pričela 1. oktobra 2022. Laboratoriju se je pridružila kot mlada raziskovalka pod mentorstvom Grege Repovša. Za delovno mesto mladega raziskovalca je kandidiralo 11 kandidatov iz Slovenije in tujine.

Lara v laboratorij prinaša izkušnje in znanja s področja Kognitivne nevroznanosti, ki jih je pridobila na dodiplomskem in magistrskem študiju nevroznanosti in kognicije na univerzi v Utrechtu. V laboratorij prinaša tudi izkušnje z grafičnim oblikovanjem in ilustratorstvom. Svoja znanja bo nadgradila s sodelovanjem v vseh fazah vedenjskih in nevroslikovnih študij od zasnove do analize in predstavitve podatkov. Ob zaposlitvi v laboratoriju je pričela tudi z doktorskim študijem Biomedicina smer Nevroznanost na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Lari želimo zanimiv študij in uspešno delo v laboratoriju!