Lara Oblak

Mlada raziskovalka, doktorska študentka, tel.: +386 1 241 1174, email: lara.oblak@ff.uni-lj.si

Andraž Matkovič

Raziskovalec, asistent za psihologijo, telefon.: +386 1 241 1175, e-pošta: andraz.matkovic@ff.uni-lj.si

Aleksij Kraljič

Raziskovalec, doktorski študent, tel.: +386 1 241 1174, email: aleksij.kraljic@ff.uni-lj.si

Jure Demšar

Docent, tel.: +386 1 241 1175, email: jure.demsar@ff.uni-lj.si

Anka Slana Ozimič

Raziskovalka in docentka za kognitivno znanost, tel.: +386 1 241 1175, email: anka.slana@ff.uni-lj.si

Nina Purg

Raziskovalka, asistentka za kognitivno znanost, tel.: +386 1 241 1174, email: nina.purg@ff.uni-lj.si

Grega Repovš

Vodja laboratorija, profesor obče psihologije, tel.: +386 1 241 1175, email: grega.repovs@ff.uni-lj.si