Nina Purg

Nina Purg

Raziskovalka
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 241 1174
email: nina.purg@ff.uni-lj.si

Izobrazba

2017–2022 Doktorski študij Biomedicina (smer Nevroznanost), Univerza v Ljubljani, Slovenija
2015–2016 MSc Neuroscience, University College London, Velika Britanija
2012–2015 BSc Natural Sciences (Synthetic Organic Chemistry and Biomedical Sciences), University College London, Velika Britanija

Zaposlitve

2022–v teku Asistentka z doktoratom, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
2021–2022 Asistentka, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
2017–2021 Mlada raziskovalka, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Pedagoško delo

Psihologija, 1. stopnja, Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija:

 • 2017–2018 Kognitivna psihologija (vaje)
 • 2021–v teku Kognitivna psihologija (vaje)

Kognitivna znanost, 2. stopnja, Univerza v Ljubljani, Slovenija:

 • 2019–v teku Kognitivna psihologija (vaje)
 • 2021–v teku Napredna kognitivna nevroznanost (vaje)

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Slovenija:  

 • 2019–2021 Kognitivna psihologija (vaje)

Znanstvene objave

 • Slana Ozimič, A., Oblak, A., Kordeš, U., Purg, N., Bon, J., in Repovš, G (2023). The diversity of strategies used in working memory for colors, orientations, and positions: A quantitative approach to a first-person inquiry. Cognitive Science, 47(8), 1-26. https://doi.org/10.1111/cogs.13333
 • Ji, J. L., Demšar, J., Kraljič, A., Matkovič, A., Purg, N., Repovš, G., idr. (2023). QuNex: An integrative platform for reproducible neuroimaging analytics. Frontiers in Neuroinformatics, 17, 1-18. https://doi.org/10.3389/fninf.2023.1104508
 • Purg, N., Demšar, J., in Repovš, G. (2022). autohrf-an R package for generating data-informed event models for general linear modeling of task-based fMRI data. Frontiers in Neuroimaging, 1:983324. https://doi.org/10.3389/fnimg.2022.983324
 • Kraljič, A., Matkovič, A., Purg, N., Demšar, J., in Repovš, G. (2022). Evaluation and comparison of most prevalent artifact reduction methods for EEG acquired simultaneously with fMRI. Frontiers in Neuroimaging, 1:968363. https://doi.org/10.3389/fnimg.2022.968363
 • Purg, N., Starc, M., Slana Ozimič, A., Kraljič, A., Matkovič, A., in Repovš, G. (2022). Neural evidence for different types of position coding strategies in spatial working memory. Frontiers in Human Neuroscience, 16:821545. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.821545
 • Purg, N., Slana Ozimič, A., in Repovš, G. (2022). The cognitive neuroscience of working memory and language. V Schwieter, J. W.,  in Wen, Z. (ur.). The Cambridge handbook of working memory and language (str. 120-142). Cambridge, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108955638
 • Hauser, T. U., Eldar, E., Purg, N., Moutoussis, M., in Dolan, R. J. (2019). Distinct roles of dopamine and noradrenaline in incidental memory. The Journal of Neuroscience, 39(39), 7715-7721. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0401-19.2019
 • Hauser, T., Moutoussis, M., Purg, N., Dayan, P., in Dolan, R. (2018). Beta-blocker propranolol modulates decision urgency during sequential information gathering. The Journal of Neuroscience, 38(32), 7170–7178. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0192-18.2018
 • Hauser, T. U., Allen, M., Purg, N., Moutoussis, M., Rees, G., in Dolan, R. J. (2017). Noradrenaline blockade specifically enhances metacognitive performance. eLife, 6:e24901, 1-13. https://doi.org/10.7554/eLife.24901

Strokovne objave

Vabljena predavanja

 • Purg, N. Mehanizmi odločanja, presojanja in sklepanja z vidika kognitivne psihologije, Srečanje z naslovom “Clinical reasoning in nursing/midwifery education and clinical practice” v okviru ERASMUS+ projekta, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, 19. 10. 2023.
 • Purg, N., in Matkovič, A. Development of treatment protocols and methodological procedures for resting state networks based neuronavigation, SiNAPSA Neuroscience Conference 2023, 30. 09. 2023.
 • Majdič, G., Gerjolj, S., Visočnik Gerželj, N., in Purg, N. ALUMNITEKA: Kako spimo in sanjamo ljudje ter kako živali?, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 01. 02. 2023. https://podcasters.spotify.com/pod/show/alumni-ul/episodes/ALUMNITEKA-Kako-spimo-in-sanjamo-ljudje-ter-kako-ivali-e1udi2q
 • Purg, N., Vidno zaznavanje in optične iluzije, Gledati in videti: spletno predavanje v okviru cikla UMetnost: nevroznanost v galeriji, Narodna galerija, Ljubljana, 12. 11. 2020. https://www.youtube.com/watch?v=6AI18dbDlfA

Radijski ali TV dogodki