Mesto Mladega raziskovalca v Laboratoriju za kognitivno nevroznanost

Mesto Mladega raziskovalca v Laboratoriju za kognitivno nevroznanost

V Laboratoriju za kognitivno nevroznanost Oddelka za psihologijo Univerze v Ljubljani iščemo kandidata za mladega raziskovalca / raziskovalko za delo v programski skupini “Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni”.

Izobraževanje mladega raziskovalca pod mentorstvom prof. dr. Grege Repovša bo potekalo na interdisciplinarnem področju kognitivne nevroznanosti. Z vsebinskega vidika bo poudarek na področjih delovnega spomina, kognitivnega nadzora, čustvenega procesiranja, individualnih razlik in psihopatologije, možno pa je tudi vključevanje v raziskovalno delo na sorodnih področjih, kot npr. uporabna kognitivna psihologija in nevrofenomenologija. Delo in izobraževanje kandidata bomo vsebinsko in metodološko prilagodili interesu in kompetencam kandidata, predvidoma pa se bo osredotočalo na analizo multimodalnih podatkov slikanja možganov, pri čemer bo v ospredju preučevanje aktivnosti in funkcijske konektivnosti možganov s pomočjo naprednih analitičnih tehnik, kot so analiza omrežij in strojno učenje. Zaradi plodnih mednarodnih sodelovanj bo imel kandidat tudi možnost gostovanja v tujini.

Mladi raziskovalec / raziskovalka bo sodeloval pri načrtovanju in izvedbi vedenjskih, EEG in fMR študij ter razvoju povezanih analitičnih orodij. Zaželjene so izkušnje ali predznanje z vsebinskih področij kognitivne nevroznanosti (psihologije, kognitivne znanosti, nevrobiologije) in/ali metodoloških področij statistične analize podatkov, analize omrežij, procesiranja signalov in strojnega učenja. Dobrodošle so izkušnje z eksperimentalno kognitivno psihologijo, poznavanje EEG in fMR, znanje programskih jezikov Matlab, python in R ter izkušnje z uporabo UNIX/POSIX operacijskega sistema.

Zaradi interdisciplinarne narave dela so dobrodošli kandidati zelo raznolikih študijskih smeri od psihologije do računalništva. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali željo in sposobnost tako samostojnega raziskovalnega dela kot plodnega sodelovanja v interdisciplinarni skupini. Tekoče znanje angleškega jezika je nujno.

Kandidati naj se prijavijo na razpis za mesto mladega raziskovalca, ki bo objavljeno predvidoma v četrtek 30. junija 2022 objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani. Predviden rok za prijavo je 13. julij 2022. Dodatne informacije so dostopne na strani Mladi raziskovalci. Dobrodošla so tudi neformalna poizvedovanja na naslov grega.repovs@ff.uni-lj.si.