Multimodalno preučevanje delovnega spomina

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

ARRS J7-5553, zaključen projekt (1.8.2013 - 31.7.2016), vodja Grega Repovš

Status: Zaključen projekt
Vodja: Grega Repovš
Trajanje: 1.8.2013 - 31.7.2016
Temeljni podatki na Sicris strani.

Povzetek

Delovni spomin, sposobnost vzdrževanja informacij za izvedbo tekoče naloge, je ena ključnih sposobnosti, ki omogoča oblikovanje učinkovitega, k cilju usmerjenega vedenja. Kljub intenzivnim raziskavam na področju kognitivne nevroznanosti delovnega spomina ostaja veliko vprašanj odprtih. Namen predlaganega projekta je podrobneje nasloviti tri povezana vsebinska področja. Prvič, kakšna je narava integracije informacij znotraj vidnega delovnega spomina ter vidnih in prostorskih informacij in v kakšni meri se le-ta povezuje z EEG korelati obremenjenosti delovnega spomina. Drugič, kakšna je narava odnosa med procesiranjem emocionalnih dražljajev in delovnim spominom. Podrobneje, ali lahko njuna integracija poveča robustnost in natančnost vzdrževanih informacij v delovnem spominu. In tretjič, v kakšni meri in kako motnje čustvenih procesov v depresiji vplivajo na sposobnost kognitivnega nadzora in vzdrževanja informacij v delovnem spominu. Izbrane tematike ne naslavljajo le obstoječih raziskovalnih vprašanj temveč z njihovo povezavo in vpeljavo inovativnih paradigm odpirajo nove smeri raziskovanja ter presegajo klasične delitve raziskovalnih področij.

Opisane tematike želimo nasloviti s pomočjo celostnega pristopa k raziskovanju, v katerem nameravamo vedenjske preizkušnje delovnega spomina nadgraditi z informacijami, ki jih lahko poda uporaba elektroencefalografije (EEG) in funkcijskega slikanja možganov (fMR), saj menimo, da lahko le povezovanje različnih metod in stopenj opazovanja vodi do celostnega razumevanja kognitivnih procesov in sposobnosti. To nam bo omogočalo, da obstoječa raziskovalna vprašanja in spoznanja nadgradimo z novimi pristopi in vpogledi. Predvsem na področju funkcijskega slikanja možganov ob tem vpeljujemo nove napredne metode analize funkcijske konektivnosti, ki smo jih na podobnih raziskovalnih vprašanjih intenzivno razvijali v preteklih letih.

Podobno menimo, da je raziskovanje kognitivnih funkcij v zdravju tako za ustrezno validacijo spoznanj kot tudi zagotavljanje njihove uporabne vrednosti nujno dopolniti z njihovim preučevanjem v bolezni. Tudi na to področje vnašamo nove pristope preučevanja in vpeljujemo analitične metode, za katere smo na sorodnih področjih raziskovanja uspešno prikazali njihovo informativno vrednost, njihovo povezovanja pa bo omogočilo poglobljeno razumevanje vpletenih sistemov in mehanizmov delovanja kognicije in možganov na področju delovnega spomina in čustvenega procesiranja.

Zastavljene nalog se loteva interdisciplinarno sestavljena raziskovalna skupina, ki vključuje uveljavljene strokovnjake in mlade raziskovalce s področij psihologije, nevrologije in psihiatrije, ter k naslavljanju izbranih vprašanj prinaša bogato znanje in izkušnje z uporabo načrtovanih raziskovalnih metod.