O laboratoriju

Laboratorij za kognitivno nevroznanost je znanstveno-raziskovalni laboratorij, ki teče pod vodstvom Grege Repovša. Laboratorij se posveča naslavljanju raznolikih vprašanj vezanih na osnovne procese človeške kognicije, razvoju raziskovalnih in diagnostičnih orodij in instrumentov ter oblikovanju nekaterih temeljnih podpornih storitev za raziskovanje na področju kognitivne nevroznanosti.

Laboratorij deluje na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v tesnem sodelovanju z Inštitutom za klinično nevrofiziologijo in Kliničnim oddelkom za bolezni živčevja Nevrološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani, Centrom za klinično fiziologijo na Medicinski fakulteti, Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana ter Oddelkom za nevrokognicijo, nevroračunstvo in nevrogenetiko (N3) Univerze Yale. V laboratoriju delujejo podiplomski in dodiplomski študentje psihologije in drugih študijskih smeri, v njegovo delo pa se vključujejo tudi sodelavci s podobnimi raziskovalnimi interesi z drugih organizacij.

Delo v laboratoriju poteka s pomočjo računalniških postaj za vedenjske preizkušnje in sledilca očesnih gibov na Oddelku za psihologijo, mnogokanalnega EEG sistema z aktivnimi elektrodami na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo, mnogokanalnega EEG sistema na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja ter s pomočjo MR tomografa, ki obratuje v okviru Centra za klinično fiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Analitično delo podpira strežnik s sodobno programsko opremo za statistične analize, obdelavo EEG in fMRI podatkov ter računsko modeliranje.

Poleg znanstveno-raziskovalnega dela poteka v okviru laboratorija revijalni klub in občasni izobraževalni tečaji za uporabo raziskovalne opreme ter programskih orodij za vodenje eksperimentov in analizo zbranih podatkov.

Laboratorij ponuja raznolike možnosti za sodelovanje tako zaintesiranim študentom kot širši javnosti.