Nina Purg

Nina Purg

Raziskovalka
Oddelek za psihologijo
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 241 1174
email: nina.purg@ff.uni-lj.si

Izobrazba

2017–2022 Doktorski študij Biomedicina (smer Nevroznanost), Univerza v Ljubljani, Slovenija
2015–2016 MSc Neuroscience, University College London, Velika Britanija
2012–2015 BSc Natural Sciences (Synthetic Organic Chemistry and Biomedical Sciences), University College London, Velika Britanija

Delovne izkušnje

2017–v teku Raziskovalka, Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
2015–2016 Raziskovalka, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, Velika Britanija
2014–2015 Raziskovalka, Neural Computation Lab, Wolfson Institute for Biomedical Research, University College London, Velika Britanija

Pedagoško delo

Psihologija, 1. stopnja, Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija:

  • 2017–2018 Kognitivna psihologija (vaje)
  • 2021–2022 Kognitivna psihologija (vaje)

Kognitivna znanost, 2. stopnja, Univerza v Ljubljani, Slovenija:

  • 2019–v teku Kognitivna psihologija (vaje)

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Slovenija:  

  • 2019–v teku Kognitivna psihologija (vaje)

Znanstvene objave

  • Purg, N., Starc, M., Slana Ozimič, A., Kraljič, A., Matkovič, A., in Repovš, G. (2022). Neural Evidence for Different Types of Position Coding Strategies in Spatial Working Memory. Frontiers in Human Neuroscience, 16:821545. doi: 10.3389/fnhum.2022.821545
  • Hauser, T. U., Eldar, E., Purg, N., Moutoussis, M., in Dolan, R. J. (2019). Distinct roles of dopamine and noradrenaline in incidental memory. The Journal of Neuroscience, 39(39), str. 7715-7721. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0401-19.2019
  • Purg, N. (2018) O dinamičnih možganih ali kako nemirni so naši možgani v mirovanju. eSiNAPSA, št. 15. Dostopno na spletni strani: http://www.sinapsa.org/eSinapsa/stevilke/last/232/O_dinamicnih_mozganih_ali_kako_nemirni_so_nasi_mozgani_v_mirovanju
  • Hauser, T., Moutoussis, M., Purg, N., Dayan, P., in Dolan, R. (2018). Beta-blocker propranolol modulates decision urgency during sequential information gathering. The Journal of Neuroscience, 38(32), str. 7170–7178. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0192-18.2018
  • Hauser, T. U., Allen, M., Purg, N., Moutoussis, M., Rees, G., in Dolan, R. J. (2017). Noradrenaline blockade specifically enhances metacognitive performance. eLife, 6:e24901, str. 1-13. DOI: 10.7554/eLife.24901
  • Purg, N. (2017) Kako se naši možgani soočajo z obdelavo in združitvijo različnih virov informacij? eSiNAPSA, št. 13. Dostopno na spletni stran: http://sinapsa.org/eSinapsa/stevilke/2017-13/211/kako_se_nasi_mozgani_soocajo_z_obdelavo_in_zdruzitvijo_razlicnih_virov_informacij